Menu

หูหนวก หูตึงเป็นอาการที่สามารถรักษาให้หายได้โดยใช้วิธีนี้?

หูเป็นอวัยวะสำคัญของมนุษย์ ทุกคนน่าจะพอรู้จากการเรียนในห้องเรียนอนเป็นเด็กว่าหูของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ หูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่หน้าที่หลักๆแล้วหูเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้ยินเสียงต่างๆบนโลก หูก็เป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องรับสัญญาน เมื่อหูได้ยินเสียงพูดกลไกร่างกายจะทำหน้าที่แปลสาร ทำให้เราเข้าใจและสื่อสารกับผู้อื่นได้หนวกเป็นคำศัพย์อีกหนึ่งคำแปลว่าไม่ได้ยิน ดังนั้นเมื่อจับสองคำนี้มารวมกันแล้ว หูหนวกจึงแปลว่าหูที่ไม่สามารถได้ยินเสียงหูหนวกถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง คนที่เป็นโรคนี้มีสองประเภทคือเป็นมาตั้งแต่เกิดซึ่งคนที่ประเภทนี้ส่วนใหญ่ จะไม่สามารถพูดได้ถึงแม้ไม่ได้ว่าไม่ได้มีความผิดปกติทางการพูดก็ตามแต่ในเมื่อไม่เคยได้ยินเสียงใดๆมาก่อนตั้งแต่เกิดก็คงยากที่จะจินตการได้ว่าการออกเสียงต้องทำยังไง อีกประเภทคือเกิดมาแล้วเป็นโรคหูหนวกในภายหลัง คนที่เป็นโรคหูหนวกในภายหลังสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการได้ยินเสียงดังมากกว่าปกติติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ หรืออาจเกิดจากการที่หูหรือใบหน้าได้รับความกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุเมื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต ดังนั้นการใช้ชีวิตของคนที่ไม่สามารถได้ยินเสียงได้จึงค่อนข้างลำบากกว่าคนทั่วไป คิดดูว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ลืมตาตื่นขึ้นมาได้ก็เพราะเสียงปลุก สำหรับเราการตื่นคงเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าไม่สามารถได้ยินเสียงส่วนปัญหาหลักๆของคนหูหนวกก็คงจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร เรื่องของภาษา เมื่อใช้เสียงเป็นตัวกลางในการสื่อสารไม่ได้ ก็ต้องใช้ภาษากายอย่างอื่นแทน คนหูหนวกจึงมีภาษามือเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้ใช้สื่อสารกับผู้อื่นได้ หรืออาจใช้การเขียนในการสื่อสารก็ได้ ปัญหาอีกอย่างก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ คนที่ไม่ได้ยินเสียงอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไปเพราะ ในปัจจุบันเราสามารถได้ยินเสียงที่มีไว้ใช้เตือนให้เราระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น เสียงตะโกน เสียงแตร เป็นต้น ปัญหาอื่นๆนั้นน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจ อาจทำให้การเรียนรู้ช้ากว่าคนทั่วไป หรืออาจะซึมเศร้า เก็บตัว ไม่กล้าแสดงออก ไม่อยากมีส่วนรวมกับกิจกรรมกับผู้อื่น และยังไม่สามารถผ่อนคลายจากการฟังดนตรีหรือร้องเพลงได้อีกด้วยการดูแลหูจึงเป็นเรื่องสำคัญบางคน หูหนวก มาตั้งแต่เกิดอาจจะเกิดจากกรรมพันธ์ บุคคลเหล่านี้จะถูกฝึกตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นเรื่อยๆจะชินและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้แต่สำหรับผู้ที่หูหนวกจากอุบัติเหตหรือปัจจัยทางด้านอื่นๆ อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว และฝึกฝนจนชำนาญจึงจะสามารถสื่อสารและเข้าใจกับผู้อื่นได้อีกครั้ง